Sednice Izvršnog odbora i promene referentne kamatne stope

O eventualnim izmenama datuma održavanja sednica, navedenih prema Okvirnom kalendaru održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije za 2022. godinu, javnost će biti pravovremeno obaveštena.

Okvirni kalendar održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije
2022. Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
13. januar 1,00 0
10. februar    
10. mart    
7. april    
12. maj    
9. jun    
7. jul    
11. avgust    
8. septembar    
11. oktobar    
10. novembar    
8. decembar    

 

Saopštenja Izvršnog odbora

 
Datum:
13.01.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera