Propisi

Monetarna politika

Finansijska stabilnost

Restrukturiranje banaka

Poslovi sa inostranstvom

Devizni poslovi

Servisiranje javnog duga

Platni sistem i platne usluge

Kontrola poslovanja banaka

Nadzor nad platnim institucijama i institucijama elektronskog novca

Nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Nadzor dobrovoljnih penzijskih fondova

Nadzor u oblasti finansijskog lizinga

Supervizija informacionih sistema finansijskih institucija

Zaštita korisnika finansijskih usluga

Izdavanje (emisije) novca i upravljanje tokovima gotovine

Računovodstvo

Prinudna naplata

Statistika

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Digitalna imovina

Zakoni

Nacrti