Propisi

Monetarna politika


Finansijska stabilnost


Poslovi restrukturiranja banaka


Poslovi sa inostranstvom


Devizni poslovi


Servisiranje javnog duga


Poslovi platnog sistema i platnih usluga


Poslovi kontrole poslovanja banaka


Poslovi nadzora nad platnim institucijama i institucijama elektronskog novca


Poslovi nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja


Poslovi nadzora dobrovoljnih penzijskih fondova


Propisi iz oblasti poslova nadzora finansijskog lizinga


Supervizija informacionih sistema finansijskih institucija


Zaštita korisnika finansijskih usluga


Poslovi izdavanja (emisije) novca i upravljanja tokovima gotovine


Računovodstvo


Prinudna naplata


Statistika