Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2010. godini

Sednice Monetarnog odbora NBS

2010. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
12. januar 9,50 +50
21. januar 9,50 0
4. februar 9,50 +25
22. februar 9,50 +25
5. mart 9,50 0
23. mart 9,00 -50
8. april 8,50 -25
20. april 8,50 0
11. maj 8,00 -50
19. maj 8,00 -50
7. jun 8,00 -75
22. jun 8,00 -25

Sednice Izvršnog odbora NBS

2010. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
2. jul 8,00 +50
22. jul 8,00 0
5. avgust 8,50 +25
19. avgust 8,50 +25
7. septembar 9,00 0
14. oktobar 9,50 -50
11. novembar 10,50 -25
9. decembar 11,50 0