Poverljivost podataka i zahtev za podacima

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, Narodna banka Srbije podatke prikupljene statističkim istraživanjem i drugim aktivnostima koristi isključivo u statističke svrhe i objavljuje u agregiranom (zbirnom) obliku, a preduzima i sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere, neophodne za zaštitu poverljivosti podataka.

Narodna banka Srbije može, ukoliko traženi podaci nisu određeni kao tajni podaci, obezbediti statističke podatke u agregiranom (zbirnom) obliku za koje je nadležna na zahtev korisnika. Fizička lica upućuju zahtev za podacima preko sledećeg linka, a pravna lica na mejl adrese istrazivanje@nbs.rs ili research@nbs.rs.

Narodna banka Srbije obezbeđuje tražene podatke uz naknadu koja je bliže utvrđena u Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, i to u tarifnom broju 24: Poslovi statistike.