Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2019. godini

2019. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
10. januar 3,00 0
7. februar 3,00 0
7. mart 3,00 0
9. april 3,00 0
9. maj 3,00 0
6. jun 3,00 0
11. jul 2,75 -25
8. avgust 2,50 -25
12. septembar 2,50 0
10. oktobar 2,50 0
7. novembar 2,25 -25
12. decembar 2,25 0