Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2020. godini

2020. Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
9. januar 2,25 0
13. februar 2,25 0
11. mart 1,75 -50
9. april 1,50 -25
7. maj 1,50 0
11. jun 1,25 -25
9. jul 1,25 0
13. avgust 1,25 0
10. septembar 1,25 0
8. oktobar 1,25 0
12. novembar 1,25 0
10. decembar 1,00 -25