Monetarna statistika

Podaci za decembar 2023. godine su preliminarni za sve tabele.