Šifarnik institucionalnih sektora za rezidente i nerezidente

Klasifikacija institucionalnih sektora ESA 2010 za rezidente

Šifra Opis
S.11001 Javna nefinansijska privredna društva (javna preduzeća)
   
S.11002 Ostala  nefinansijska privredna društva, odnosno preduzetnici
   
S.121 Centralna banka
S.122 Banke
S.123 Fondovi očuvanja vrednosti imovine (novčani fondovi)
S.124 Investicioni fondovi
S.125 Ostali finansijski posrednici osim društava za osiguranje i penzijskih fondova
S.126 Pomoćne finansijske institucije
S.127 Povezane finansijske institucije
S.128 Društva za osiguranje
S.129 Penzijski fondovi
   
S.1311 Republički organi i organizacije
S.1313 Jedinice lokalne samouprave
S.1314 Fondovi socijalnog osiguranja
S.14 Sektor stanovništva
S.15 Neprofitne institucije koje pružaju usluge stanovništvu
S.16 Finansijski sektor u stečaju
S.17 Nefinansijska pravna lica u stečaju

Klasifikacija institucionalnih sektora za nerezidente – Šifarnik NBS

Šifra Opis
S.21001 Javna nefinansijska privredna društva (javna preduzeća)
   
S.21002 Ostala nefinansijska privredna društva, odnosno preduzetnici
   
S.221 Centralna banka
S.222 Banke
S.223 Fondovi očuvanja vrednosti imovine (Money Market Funds)
S.224 Investicioni fondovi
S.225 Ostali finansijski posrednici osim društava za osiguranje i penzijskih fondova
S.226 Pomoćne finansijske institucije
S.227 Povezane finansijske institucije
S.228 Društva za osiguranje
S.229 Penzijski fondovi
   
S.2311 Republički organi i organizacije
S.2313 Jedinice lokalne samouprave
S.2314 Fondovi socijalnog osiguranja
S.24 Sektor stanovništva
S.25 Neprofitne institucije koje pružaju usluge stanovništvu
S.26 Institucije i tela Evropske unije
S.27 Međunarodne organizacije izvan Evropske unije