Osiguranje

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.

Novosti i saopštenja

Preliminarni rezultati stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2020. godine
Datum :
17.11.2020.
Izvor :
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Datum :
05.11.2020.
Izvor :
Kabinet guvernera
Spisak kandidata koji ispunjavaju propisane uslove da pristupe polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2020. godine
Datum :
05.11.2020.
Izvor :
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Obaveštenje o polaganju stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u redovnom ispitnom roku, decembar 2020. godine
Datum :
03.11.2020.
Izvor :
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Održavanje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2020. godine
Datum :
05.10.2020.
Izvor :
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja