Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Determinante i pokazatelji bazne inflacije u Srbiji i ocena njenog kretanja u narednom periodu
  • Osvrt 2: Tokovi kapitala prema Srbiji i zemljama u okruženju tokom pandemije
  • Osvrt 3: Uticaj pokretljivosti stanovništva na ekonomsku aktivnost
  • Osvrt 4: Tržište rada u Srbiji u uslovimapandemije virusa korona
  • Osvrt 5: Uticaj pandemije na javni dug i dekompozicijapromene javnog duga u Srbiji

Arhiva izveštaja o inflaciji: