Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije. 

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Trendovi u kretanju bazne inflacije u Srbiji i okruženju
  • Osvrt 2: Očekivanja privrednika u pogledu poslovnih uslova u Srbiji
  • Osvrt 3: Delovanje transmisionog mehanizma i ciklusi zaoštravanja monetarne politike Narodne banke Srbije
  • Osvrt 4: Uticaj zarada na inflaciju
  • Osvrt 5: Alternativni scenariji projekcije

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali