Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Odgovor ekonomske politike u Srbiji na rast svetskih cena hrane i energije – pregled mera i uporedna analiza sa zemljama regiona
  • Osvrt 2: Makroekonomski efekti konflikta u Ukrajini na Srbiju
  • Osvrt 3: Očekivani efekti normalizacije monetarne politike vodećih centralnih banaka na Srbiju
  • Osvrt 4: Revizija makroekonomskih projekcija za Srbiju i alternativni scenario

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali