Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Poređenje makroekonomskih pozicija Srbije uoči prethodne svetske ekonomske krize i krize izazvane pandemijom virusa korona
  • Osvrt 2: Mikropreduzeća, mala i srednja preduzeća – realizacija kredita iz garantne šeme i uslovi finansiranja
  • Osvrt 3: Očekivana i ostvarena makroekonomska kretanja u T2
  • Osvrt 4: Uticaj pandemije na inflaciju

Arhiva izveštaja o inflaciji: