Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Kretanje cene svinjskog mesa u Srbiji, faktori koji je opredeljuju i očekivanja za naredni period
  • Osvrt 2: Trendovi u kretanju faktora ponude i tražnje za devizama na domaćem deviznom tržištu
  • Osvrt 3: Uticaj mera fiskalne politike na inflaciju u Srbiji
  • Osvrt 4: Kretanja u prerađivačkoj industriji Nemačke i uticaj na proizvodnju i izvoz prerađivačke industrije Srbije
  • Osvrt 5: Izgledi u pogledu kretanja inflacije u svetu i Srbiji
  • Osvrt 6: Alternativni scenariji projekcije – različite pretpostavkeu pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali