Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Ocena otpornosti Srbije na dosadašnje efekte višedimenzionalne krize – pandemije virusa korona, energetske krize i konflikta u Ukrajini
  • Osvrt 2: Cene hrane u proizvodnji i potrošnji: dinamika, determinante, poređenje po zemljama i očekivanja za naredni period
  • Osvrt 3: Uticaj dešavanja u energetskom sektoru Srbije na makroekonomska kretanja
  • Osvrt 4: Alternativni scenariji projekcije

Arhiva izveštaja o inflaciji:

Video materijali