Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Kretanje cena voća i povrća u Srbij i ifaktori koji ih opredeljuju
  • Osvrt 2: Kreditni rejting tokom pandemije – Srbija i ostale zemlje
  • Osvrt 3: Ocena finansijskih uslova za privredu
  • Osvrt 4: Otpornost izvoza Srbije u uslovima pandemije
  • Osvrt 5: Očekivani makroekonomski efekti rasta cena primarnih proizvoda

Arhiva izveštaja o inflaciji: