Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji sadrži informacije o sadašnjoj i očekivanoj inflaciji, analizu makroekonomskih kretanja koja je determinišu, objašnjenje razloga za donošenje konkretnih odluka Izvršnog odbora, kao i ocenu efikasnosti monetarne politike koja je sprovođena u proteklom tromesečju. Sastavni deo tog izveštaja je i projekcija inflacije za osam narednih tromesečja, prikaz pretpostavki na kojima se ova projekcija zasniva, kao i analiza glavnih rizika u ostvarivanju ciljane inflacije.

 

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Uticaj rasta proizvođačkih cena na potrošačke cene
  • Osvrt 2: Doprinos građevinarstva rastu bruto domaćeg proizvoda
  • Osvrt 3: Uticaj primene nove metodologije Ankete o radnoj snazi na pokazatelje tržišta rada
  • Osvrt 4: Ocena uticaja baznog efekta na međugodišnju inflaciju

Arhiva izveštaja o inflaciji: