Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2011. godini

2011. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
19. januar 12,00 +50
9. februar 12,00 0
8. mart 12,25 +25
12. april 12,50 +25
10. maj 12,50 0
7. jun 12,00 -50
12. jul 11,75 -25
9. avgust 11,75 0
6. septembar 11,25 -50
9. oktobar 10,75 -50
8. novembar 10,00 -75
14. decembar 9,75 -25