Kalendar objavljivanja statističkih podataka

Metodologija
Periodika1 M
Referentni period2 M-1
Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 
Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Oktobar  ̶  decembar 2018 27. mart 2019. 
Januar   ̶   mart 2019. 27. maj 2019. 
April   ̶   jun 2019. 26. avgust 2019.
Jul   ̶   septembar 2019. 25. novembar 2019. 
Oktobar   ̶   decembar 2019. 27. mart 2020. 

Tabela – Kamatne stope Narodne banke Srbije

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 24. januar 2019.
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 22. mart 2019.
Mart 2019. 24. maj 2019.
April  2019. 24. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 24. jul 2019. 
Jul 2019. 23. avgust 2019. 
Avgust 2019. 24. septembar 2019.
Septembar 2019. 24. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 22. novembar 2019. 
Novembar 2019. 24. decembar 2019. 
Decembar 2019. 24. januar 2020. 

 Aktivne i pasivne kamatne stope Narodne banke Srbije

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 8. januar 2019. 
Januar  2019. 8. februar 2019.
Februar 2019. 8. mart 2019.
Mart 2019. 8. april 2019.
April  2019. 8. maj 2019. 
Maj 7. jun 2019.
Jun 2019. 8. jul 2019. 
Jul 2019. 8. avgust 2019. 
Avgust 2019. 6. septembar 2019.
Septembar 2019. 8. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 8. novembar 2019. 
Novembar 2019. 6. decembar 2019. 
Decembar 2019. 8. januar 2020. 

Prosečna ponderisana stopa na repo aukcijama Narodne banke Srbije

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 

Tabele od 1.3.2 do 1.3.9. i od 1. do 7.    

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 

 Kamatne stope na hartije od vrednosti

Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 
Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 
Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 
Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 
Podaci za mesec Datum objavljivanja podataka
Decembar 2018. 23. januar 2019. 
Januar  2019. 22. februar 2019.
Februar 2019. 25. mart 2019.
Mart 2019. 06. maj 2019.
April  2019. 27. maj 2019. 
Maj 24. jun 2019.
Jun 2019. 23. jul 2019. 
Jul 2019. 21. avgust 2019. 
Avgust 2019. 23. septembar 2019.
Septembar 2019. 22. oktobar 2019.
Oktobar 2019. 21. novembar 2019. 
Novembar 2019. 23. decembar 2019. 
Decembar 2019. 23. januar 2020. 

 

Statističke
oblasti
Kalendar objavljivanja podataka u 2024.
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Monetarna statistika
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Statistika ostalih finansijskih posrednika
(T-1)

25.

/

25.

/

27.

/

/

26.

/

/

25.

/

Kamatne stope i kurs dinara
(M-1)
Kamatne stope NBS

24.

23.

22.

24.

24.

24.

24.

23.

42.

24.

22.

24.

Aktivne i pasivne kamatne stope NBS

8.

8.

8.

8.

8.

7.

8.

8.

6.

8.

8.

6.

Prosečna ponderisana stopa na repo aukcijama NBS

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

Kamatne stope banaka na kredite i depozite za stanovništvo i nefinansijski sektor

29.

28.

26.

26.

29.

26.

26.

27.

26.

25.

27.

27.

Kamatne stope na hartije od vrednosti

25.

26.

25.

25.

24.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

25.

Kursevi dinara prema stranim valutama - kraj i prosek perioda

3.

1.

1.

1.

7.

3.

1.

1.

2.

1.

1.

2.

Statistika ekonomskih odnosa sa inostranstvom
Platni bilans
(M-2)

18.

14.

20.

18.

15.

19.

18.

14.

19.

17.

13.

18.

Bilans usluga i turizam
(M-2)

25.

21.

27.

25.

22.

26.

25.

21.

26.

24.

20.

25.

Strane direktne investicije
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Međunarodna investiciona pozicija
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Spoljni dug
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Izveštaj zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti
(M-1)

31.

29.

29.

30.

31.

28.

31.

30.

30.

31.

29.

30.

Devizne rezerve
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Obaveze banaka prema inostranstvu
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Devizno tržište
(M-1)

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

24.

Napomena:
M-1 i M-2 se odnose na mesečne podatke koji se objavljuju za prethodni mesec, odnosno za prethodna dva meseca.
T-1 se odnosi tromesečne podatke koji su objaljuju za prethodno tromesečje.