Zbornik radova

Sa željom da oblast svog naučnoistraživačkog rada učini dostupnijom široj javnosti, ali i da doprinese diskusiji u okviru akademske i šire zajednice, Narodna banka Srbije objavljuje Zbornik radova. U Zborniku radova Narodne banke Srbije objavljuju se pretežno radovi zaposlenih koji se bave uzročno-posledičnim odnosima u ekonomiji, faktorima koji utiču na ključne makroekonomske pokazatelje, ali i brojnim drugim temama značajnim za funkcionisanje centralne banke i finansijskog sistema u celini.

 

zbornik_radova