Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2022. godini

Okvirni kalendar održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije
2022. Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
13. januar 1,00 0
10. februar 1,00 0
10. mart 1,00 0
7. april 1,50 +50
12. maj 2,00 +50
9. jun 2,50 +50
7. jul 2,75 +25
11. avgust 3,00 +25
8. septembar 3,50 +50
6. oktobar 4,00 +50
10. novembar 4,50 +50
8. decembar 5,00 +50