Održane konferencije i istraživački kursevi

 • Narodna banka Srbije, 14. i 15. juna 2012.

 • Narodna banka Srbije, 22. i 23. juna 2011.

  Kancelarija glavnog ekonomiste organizovala je Prvu godišnju konferenciju mladih srpskih ekonomista s ciljem da na jednom mestu okupi aktivne srpske istraživače iz oblasti finansija i ekonomije kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Učesnici su bili najbolji mlađi srpski ekonomisti (studenti doktorskih studija, kao i naučnici koji su relativno nedavno doktorirali) s domaćih ili stranih univerziteta. Na konferenciji su predstavljeni naučni radovi uz aktivnu interakciju s grupom vrhunskih srpskih ekonomista, uključujući i profesora Bojana Jovanovića sa New York University. Pored izlagača i diskutanata, na konferenciji su učestvovali i drugi ekonomisti zainteresovani da uzmu učešća u ovom jedinstvenom skupu. Radovi su napisani i prezentirani na engleskom jeziku.

  Za najbolji rad konferencije izabran je rad Teodore Borote, na temu "World Trade Patterns and Prices: The Role of Productivity and Quality Heterogeneity".

 • Narodna banka Srbije, 27. mart 2009.

  Narodna banka Srbije je bila organizator Četvrte godišnje međunarodne konferencije "Naučne mreže za monetarnu istoriju jugoistočne Evrope" – SEEMHN.1 Nakon uspešno održanih konferencija u Sofiji (BNB) 2006, Beču (OeNB) 2007. i Atini (BoG) 2008, konferencija ove naučne mreže je održana 27. marta 2009. u Beogradu. Na skupu je učestvovalo preko trideset predstavnika centralnih banaka, ekonomista i ekonomskih istoričara iz jedanaest zemalja Evrope – Austrije, Bugarske, Engleske, Francuske, Grčke, Nemačke, Rumunije, Rusije, Slovenije, Turske i Srbije. Narodna banka Srbije je članica ove naučne mreže od njenog osnivanja i njeni predstavnici su učestvovali na svim njenim prethodnim konferencijam

 • Narodna banka Srbije, od 15. do 19. jula 2011.

  Kurs je održao profesor Piter Sinkler (Peter N. Sinclair), predavač na univerzitetima u Oksfordu i Birmingemu, a takođe je i savetnik guvernera centralne banke Engleske.