Pristup servisima Narodne banke Srbije na Blumbergu i Rojtersu

12.04.2010. Narodna banka Srbije pokrenula servis na informacionom sistemu Rojters

Nakon pokretanja servisa na informacionom sistemu Blumberg (Bloomberg), Narodna banka Srbije je pokrenula servis i na informacionom sistemu Rojters (Reuters), u nameri da što širem krugu korisnika i investitora u zemlji i inostranstvu učini dostupnim sve relevantne podatke o kretanjima na domaćem finansijskom tržištu.

Na ovom servisu dostupni su aktuelni podaci o dešavanjima na tom tržištu, poput podataka o kamatnim stopama Narodne banke Srbije, o operacijama Narodne banke Srbije na otvorenom tržištu, o kursu dinara, trgovini na međubankarskom deviznom tržištu, kamatnim stopama BEONIA i BELIBOR, osnovnim makroekonomskim indikatorima i stanju likvidnosti u domaćem bankarskom sistemu.

Pristup stranici Narodne banke Srbije na informacionom sistemu Rojters moguć je preko indeksa NBSA (Reuters Identification Code).

 

24.02.2009. Aktuelni podaci Narodne banke Srbije na informacionom sistemu Blumberg  

Narodna banka Srbije je, u nameri da što širem krugu korisnika i investitora u zemlji i u inostranstvu učini dostupnim sve relevantne podatke o najznačajnijim kretanjima na domaćem finansijskom tržištu, pokrenula novi servis na informacionom sistemu Bloomberg.

Tu su dostupni aktuelni podaci – o kamatnim stopama Narodne banke Srbije, operacijama Narodne banke Srbije na otvorenom tržištu, kursu dinara, trgovini na međubankarskom deviznom tržištu, kamatnim stopama BEONIA i BELIBOR, osnovnim makroekonomskim indikatorima i o stanju likvidnosti u domaćem bankarskom sistemu.

Svi korisnici servisa mogu pristupiti stranici Narodne banke Srbije na informacionom sistemu Bloomberg preko tikera NBSA.