Arhiv i biblioteka

Arhivski i bibliotečki materijal Narodne banke svedoči ne samo o delatnosti Narodne banke od njenog osnivanja, 1884. godine, već i o stručnim i naučnim spoznajama i dostignućima iz oblasti monetarne, bankarske, ekonomske i šire društvene istorije Srbije, bivše Jugoslavije i regiona od poslednje četvrtine 19. veka do danas.

Narodna banka Srbije poseduje  arhivsku  građu od izuzetnog kulturno-istorijskog značaja u kontinuitetu od osnivanja Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, 1884. godine, do današnjih dana. Ta dokumentacija svedok je ne samo istorije Narodne banke, kao, nesumnjivo, izuzetno važne državne ustanove, već i same države, njenog razvoja, evropeizacije i modernizacijskih procesa kroz koje je prolazila.

Biblioteka Narodne banke Srbije, koja je osnovana 1928. u okviru Odeljenja za ekonomska izučavanja Narodne banke Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, čuva i fondove Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, Ministarstva finansija Kraljevine Srbije, Državne investicione banke i Uprave fondova. U njihovom sastavu su i finansijski i statistički izveštaji Uprave fondova, godišnji izveštaji, zbornici i zakoni Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, Narodne banke Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Narodne banke Kraljevine Jugoslavije.