Evidencija platnih sistema

  Adresa internet prezentacije operatora platnog sistema Poslovno ime i adresa sedišta operatora platnog sistema

RTGS PLATNI SISTEM NARODNE BANKE SRBIJE

Platni sistem je utvrđen kao bitan platni sistem

Spisak učesnika
www.nbs.rs Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd

KLIRING PLATNI SISTEM NARODNE BANKE SRBIJE

Platni sistem je utvrđen kao bitan platni sistem.

Spisak učesnika
www.nbs.rs Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd

MEĐUBANKARSKI KLIRING SISTEM U DEVIZAMA NARODNE BANKE SRBIJE

www.nbs.rs Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd

MEĐUNARODNI KLIRING SISTEM U DEVIZAMA

www.nbs.rs Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd

DINACARD PLATNI SISTEM

www.dinacard.nbs.rs Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd

KLIRING ČEKOVA UBS

Rešenje o davanju dozvole za rad platnog sistema: G.br. 8511 od 9.11.2016.

www.ubs-asb.com Udruženje banaka Srbije p.u., Bulevar kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd

KLIRING DIREKTNIH ZADUŽENjA UBS

Rešenje o davanju dozvole za rad platnog sistema G.br. 9087 od 2.12.2016.

www.ubs-asb.com Udruženje banaka Srbije p.u., Bulevar kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd

IPS PLATNI SISTEM NARODNE BANKE SRBIJE

www.nbs.rs Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd