Međunarodna investiciona pozicija RS

VAŽNA NAPOMENA: Počev od prvog tromesečja 2014. međunarodna investiciona pozicija Republike Srbije prikazivaće se u saglasnosti sa Priručnikom za izradu platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, šesto izdanje Međunarodnog monetarnog fonda, 2009. (BPM6).