Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema

Osnovni cilj Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema jeste informisanje javnosti o stanju i rizicima u finansijskom sistemu, kao i pravovremeno ukazivanje na potencijalne sistemske rizike. U tu svrhu, u ovom izveštaju su opisani ključni sistemski rizici iz domaćeg i međunarodnog okruženja, regulatorne mere koje se preduzimaju ili će se preduzeti radi njihovog ublažavanja ili otklanjanja, ali i sprečavanja njihovog nastanka. Na agregatnom nivou dati su rezultati makroprudencijalnih stres-testova za bankarski sektor, tendencije u bankarskom i nebankarskom sektoru, kretanja u domaćem i međunarodnom okruženju, kao i kretanja različitih segmenata finansijskog tržišta. Posebno se obrađuju najaktuelnije teme na globalnom i domaćem nivou iz domena finansijske stabilnosti i makroprudencijalne politike, u velikom broju stručnih osvrta.

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Mere Evropske centralne banke kao odgovor na pandemiju virusa korona
  • Osvrt 2: Makroprudencijalne mere za ublažavanje uticaja virusa korona u Srbiji
  • Osvrt 3: Efekti moratorijuma na finansijsku stabilnost
  • Osvrt 4: Tranzicija ka zelenoj ekonomiji
  • Osvrt 5: Sajber rizik iz ugla finansijske stabilnosti
  • Osvrt 6: Procene vrednosti stambenih nepokretnosti u 2020. godini
  • Osvrt 7: Uloga zaštitnih slojeva kapitala za vreme krize izazvane pandemijom virusa korona
  • Osvrt 8: Analiza pokazatelja finansijskog zdravlja Republike Srbije i država regiona

Arhiva izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema

Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu

Narodna banka Srbije je do 2010. godine Narodnoj skupštini podnosila Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu.