Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema

Osnovni cilj Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema jeste informisanje javnosti o stanju i rizicima u finansijskom sistemu, kao i pravovremeno ukazivanje na potencijalne sistemske rizike. U tom cilju, u ovom izveštaju su opisani ključni sistemski rizici iz domaćeg i međunarodnog okruženja, regulatorne mere koje se preduzimaju ili će se preduzeti radi njihovog ublažavanja ili otklanjanja, ali i sprečavanja njihovog nastanka. Na agregatnom nivou dati su rezultati makroprudencijalnih stres-testova za bankarski sektor, tendencije u bankarskom i nebankarskom sektoru, kretanja u domaćem i međunarodnom okruženju, kretanja s različitih segmenata finansijskog tržišta. U Izveštaju se obrađuju i teme održivosti javnog i spoljnog duga na pretpostavljena stres-scenarija. Posebno se obrađuju najaktuelnije teme na globalnom i domaćem nivou iz domena finansijske stabilnosti i makroprudencijalne politike, kroz veliki broj stručnih osvrta.

Naslovi osvrta u poslednjem izdanju:

  • Osvrt 1: Primena makroprudencijalne politike posle finansijske krize
  • Osvrt 2: Pandemija i uticaj na finansijsku stabilnost
  • Osvrt 3: Osobine kreditnog ciklusa u Srbiji i uloga kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala
  • Osvrt 4: Razvoj instant plaćanja u Srbiji kao podsticaj bezgotovinskim načinima plaćanja
  • Osvrt 5: Procene vrednosti stambenih nepokretnosti
  • Osvrt 6: Unapređenje regulatornog okvira –Peta direktiva o kapitalnim zahtevima
  • Osvrt 7: Značaj stranih banaka u kreditiranju zajmoprimaca zemalja u razvoju – primer Srbije

Arhiva izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema

Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu

Narodna banka Srbije je do 2010. godine Narodnoj skupštini podnosila Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu.