Organizaciona šema

GUVERNER
Jorgovanka Tabaković
Kabinet guvernera
Sektor za monetarne i devizne operacije
Sektor za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom
Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku
Sektor za finansijsku stabilnost
Sektor za prinudnu naplatu
Sektor za poslove s gotovinom
Direkcija za zakonodavno-pravne poslove
Direkcija za ljudske resurse i organizaciona pitanja
Direkcija za informaciono - komunikacione tehnologije
Interna revizija
Centar za kontroling
Filijala u Beogradu (poslovi sa gotovinom)
Filijala u Novom Sadu (poslovi s gotovinom)
Filijala u Nišu
Filijala u Kragujevcu
Filijala u Užicu
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider
Viceguverner
Željko Jović
Sektor za kontrolu poslovanja banaka
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga
Centar za posebnu kontrolu - AML
Centar za superviziju informacionih sistema
Viceguverner
Ana Ivković
Centar za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama
Centar za restrukturiranje banaka
Viceguverner
Dragana Stanić
Sektor za platni sistem
Generalni sekretar
Gojko Bjelanović
Direkcija za računovodstvo i finansije
Direkcija za opšte poslove
Direkcija za nabavke
Filijala u Beogradu
(opšti poslovi)
Filijala u Novom Sadu
(opšti poslovi)