Kontakti prema organizacionoj strukturi

 

NARODNA BANKA SRBIJE - SEDIŠTE
Kralja Petra 12, 11000 Beograd
Telefon: 011/3338-000
TELEFON FAKS IMEJL
KABINET GUVERNERA
Guverner: Jorgovanka Tabaković
011/3027-194
011/3027-343
011/3027-394 kabinetguvernera@nbs.rs
SAVET GUVERNERA 011/3028-704 011/3027-394 savetnbs@nbs.rs
VICEGUVERNER
Željko Jović
011/3338-589   supervizija@nbs.rs
VICEGUVERNER
Ana Ivković
011/3027-292 011/3283-661 saradnja.ifo@nbs.rs
VICEGUVERNER
Dragana Stanić
011/3338-050 011/3338-088 platni.sistem@nbs.rs
VICEGUVERNER
Nikola Dragašević
011/3338-096    
GENERALNI SEKRETAR
Gojko Bjelanović
011/3027-296
011/3027-346
011/3028-792 gen.sek@nbs.rs
SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE
Generalni direktor: Nataša Radić
011/3338-122 011/3338-208 monetarne.operacije@nbs.rs
SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE I KREDITNE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
Generalni direktor: Stefan Kovačević
011/3337-911 011/3338-760 devizno.kreditni@nbs.rs
SEKTOR ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Generalni direktor: Darko Kovačević
011/3027-146 - finansijska.stabilnost@nbs.rs
SEKTOR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANjA I STATISTIKU
Generalni direktor: Savo Jakovljević
011/3027-247 011/3027-359 istrazivanje@nbs.rs
CENTAR ZA SARADNjU SA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA I FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA
Direktor: Slavica Radojević
011/3027-365 011/3338-364 international@nbs.rs
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANjE BANAKA
Direktor: Ana Trifunović Repac
011/333-8744
011/333-8670
011/333-8751 restrukturiranje@nbs.rs
SEKTOR ZA POSLOVE S GOTOVINOM
Generalni direktor: Zorica Dabović
011/3337-632 011/3337-730 trezor@nbs.rs
SEKTOR ZA PLATNI SISTEM
Generalni direktor: Nenad Petrović
011/3338-051
011/3338-050
011/3338-088 platni.sistem@nbs.rs
SEKTOR ZA PRINUDNU NAPLATU
Generalni direktor: Ranko Aleksić
011/3338-365
011/3338-366
011/3338-388 prinudna.naplata@nbs.rs
INTERNA REVIZIJA
Generalni direktor: Jasmina Pečenica
011/3027-265 011/3282-539 interna.revizija@nbs.rs
DIREKCIJA ZA ZAKONODAVNO-PRAVNE POSLOVE
Generalni direktor: Dejan Dević
011/3027-224 011/3027-356 dzpp@nbs.rs
DIREKCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
Generalni direktor: Jelena Stojanović
011/3337-760
011/3337-761
011/3337-848 drf@nbs.rs
DIREKCIJA ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Generalni direktor: Dejan Kovačević
011/3337-510 011/3337-628
011/3637-628
ict@nbs.rs
DIREKCIJA ZA LjUDSKE RESURSE I ORGANIZACIONA PITANjA
Generalni direktor: Bojana Milošević
011/3027-143 011/3027-232 ljudski.resursi@nbs.rs
DIREKCIJA ZA OPŠTE POSLOVE
Generalni direktor: Dragana Mićković
011/3338-585 - opsti.poslovi@nbs.rs
DIREKCIJA ZA NABAVKE
Generalni direktor: Jelena Vučinić
011/3338-087 011/3337-867 nabavke@nbs.rs
CENTAR ZA KONTROLING
Direktor:
- - kontroling@nbs.rs
SEKTOR ZA KONTROLU POSLOVANjA BANAKA
Generalni direktor: Darko Stamenković
011/3338-457 - kontrola.banaka@nbs.rs
SEKTOR ZA NADZOR NAD OBAVLjANjEM DELATNOSTI OSIGURANjA
Generalni direktor: Đorđe Anđelić
011/3338-213 011/3338-250 osiguranje@nbs.rs
CENTAR ZA SUPERVIZIJU INFORMACIONIH SISTEMA
Direktor: Radmila Ristić
011/3338-780 - supervizija.is@nbs.rs
SEKTOR ZA ZAŠTITU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
Generalni direktor: Bojan Terzić
011/3338-251 - zastita.korisnika@nbs.rs
CENTAR ZA POSEBNU KONTROLU - AML
Direktor: Marko Marinković
011/3337-623 - centar.aml@nbs.rs

Filijale

  ADRESA TELEFON FAKS IMEJL
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U BEOGRADU
Direktor: Sandra Pantelić
(po nalogu guvernera)
Ustanička 130 011/3337-815
011/3337-810
011/3338-588 filijala.beograd@nbs.rs
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U NOVOM SADU
Direktor: Marko Purić
Vase Stajića 22 021/525-442
021/4880-622
021/4880-908 filijala.ns@nbs.rs
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U NIŠU
Direktor: Marija Klarić
Milojka Lešjanina 19 018/506-512
018/506-510
018/506-544 filijala.nis@nbs.rs
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
Direktor: Ivan Paunović
Branka Radičevića 16a 034/506-407
034/506-405
034/506-437 filijala.kragujevac@nbs.rs
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U UŽICU
Direktor: Ivana Obućina Antonijević
Trg partizana 8 031/592-389 031/592-350 filijala.uzice@nbs.rs
NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
Generalni direktor: Nenad Rašković
Pionirska 2 11030 Beograd 011/3692-056 011/3691-265 zin@nbs.rs