Pokazatelji finansijske stabilnosti

U cilju uspešnog obavljanja aktivnosti očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti u Narodnoj banci Srbije izrađuje se skup makroprudencijalnih pokazatelja čiji je cilj kontrola i upravljanje sistemskim rizikom u finansijskom sistemu zemlje.

Odabrani makroprudencijalni pokazatelji finansijskog sektora

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. T1 2024.
Regulatorni kapital u odnosu na rizičnu aktivu 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 20,9 20,0 20,9 21,8 22,6 22,3 23,4 22,4 20,8 20,2 21,4 21,2
Osnovni kapital u odnosu na rizičnu aktivu 17,9 16,5 15,9 18,1 19,0 19,3 17,6 18,8 20,0 21,6 21,1 22,4 21,6 19,7 18,8 19,7 19,5
Neto problematični krediti u odnosu na regulatorni  kapital 15,5 26,9 35,5 52,1 52,3 55,9 56,0 44,0 27,1 17,7 9,7 6,3 6,7 7,6 6,5 6,0 6,3
Problematični krediti u odnosu na ukupne kredite 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 21,4 21,5 21,6 17,0 9,8 5,7 4,1 3,7 3,6 3,0 3,2 3,2
Ispravka vrednosti problematičnih kredita u odnosu na 
bruto problematične kredite
56,9 50,9 47,2 51,0 50,0 50,9 54,9 62,3 67,8 58,1 60,2 61,5 59,0 56,3 58,1 60,5 59,1
Ispravka vrednosti ukupnih kredita u odnosu na bruto problematične kredite 73,2 61,4 53,9 57,0 54,9 55,8 59,0 66,8 72,9 66,8 78,7 84,2 93,4 88,5 102,5 101,0 98,7
Prinos na aktivu 2,1 1,0 1,1 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,7 2,1 2,2 1,8 1,1 1,2 1,9 2,5 3,1
Prinos na kapital 9,0 4,6 5,3 0,2 2,0 -0,4 0,6 1,5 3,3 10,5 11,3 9,8 6,5 7,8 13,9 18,1 22,2
Likvidna aktiva u odnosu na kratkoročne obaveze 75,7 75,1 70,1 70,6 65,0 66,4 66,7 61,3 56,6 50,9 50,5 50,5 50,9 49,6 48,7 54,0 54,7
Likvidna aktiva u odnosu na ukupnu aktivu 47,8 49,0 43,7 42,3 38,9 41,0 42,2 40,5 38,9 35,1 35,7 36,0 37,3 37,7 37,5 41,0 41,7
Neto otvorena devizna pozicija u odnosu na regulatorni kapital 4,2 1,1 1,6 4,2 4,6 3,3 2,6 2,8 2,3 2,4 4,3 0,6 0,2 0,4 1,5 0,8 1,0

Поред анализе макропруденцијалних показатеља, међусобно повезани модели који описују понашање банака, предузећа и домаћинства служе за оцену рањивости, како појединачних институција, тако и финансијског сектора у целини и представљају аналитичку подршку у процесу доношење макропруденцијалних одлука.

Више о квантитативним моделима и њиховим резултатима: