Finansijska stabilnost

U skladu s čl. 3. i 4. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr.zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US i 44/2018), Narodnoj banci Srbije stavljeno je u nadležnost da, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, doprinosi očuvanju i jačanju finansijskog sistema Republike Srbije, kao i da utvrđuje i sprovodi aktivnosti i mere s tim u vezi.

Pod finansijskom stabilnošću Narodna banka Srbije podrazumeva da finansijski sistem – finansijski posrednici, finansijska tržišta i finansijska infrastruktura – omogućava ne samo efikasnu alokaciju finansijskih resursa i ostvarenje ključnih makroekonomskih funkcija u normalnim uslovima, već i u uslovima finansijske neravnoteže ili potresa u domaćem i međunarodnom okruženju.

U uslovima finansijske stabilnosti, ekonomski akteri imaju poverenje u bankarski sistem i ostvaruju pristup finansijskim uslugama kao što su izvršenje plaćanja, kreditiranje, ulaganje depozita i zaštita od rizika.

Jačina finansijske krize ukazala je na potrebu sistemskog pristupa regulaciji finansijskog sektora i superviziji, imajući u vidu da su savladane tri veoma važne lekcije: (a) razvoj finansijskog sistema ima daleko veći uticaj na ekonomsku aktivnost nego što se to mislilo ranije; (b) troškovi finansijske krize su veoma visoki; (v) stabilnost cena nije dovoljna za postizanje finansijske stabilnosti.

U okviru aktivnosti i mera finansijske stabilnosti, Narodna banka Srbije obavlja redovne i sveobuhvatne analize makroekonomskog okruženja i funkcionisanja ključnih finansijskih institucija, tržišta i infrastrukture; daje pregled rizika koji predstavljaju pretnju stabilnosti finansijskog sistema; identifikuje trendove koji mogu povećati ranjivost finansijskog sistema; pokreće diskusiju povodom novih regulatornih inicijativa i njihovog potencijalnog efekta na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Deluje preventivno, ali i korektivno, putem prilagođavanja finansijskog regulatornog okvira. Takođe, u slučaju da za tim postoji potreba, Narodna banka Srbije upravlja posledicama eksternih potresa i drugih kriznih situacija umanjujući potencijalno negativne efekte na finansijsku stabilnost.  

Vesti i saopštenja

Agencija Fitch Ratings zadržala kreditni rejting Srbije na korak od investicionog, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje
Datum :
25.09.2020.
Izvor :
Kabinet guvernera
Tromesečni pregled kretanja indikatora finansijske stabilnosti Republike Srbije
Datum :
25.09.2020.
Izvor :
Sektor za finansijsku stabilnost
Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou
Datum :
15.09.2020.
Izvor :
Sektor za finansijsku stabilnost
Agencija Moody's u svom godišnjem izveštaju ističe da je kreditni profil Srbije podržan snažnim potencijalom za privredni rast i fiskalnom konsolidacijom
Datum :
03.09.2020.
Izvor :
Kabinet guvernera
Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou
Datum :
16.06.2020.
Izvor :
Sektor za finansijsku stabilnost
Usvojena Odluka o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Republici Srbiji i stopa zaštitnog sloja kapitala za te banke
Datum :
08.05.2020.
Izvor :
Sektor za finansijsku stabilnost
Agencija Standard and Poor’s zadržala kreditni rejting Srbije na nivou BB+, uprkos globalnoj krizi izazvanoj pandemijom virusa COVID-19
Datum :
02.05.2020.
Izvor :
Kabinet guvernera
Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou
Datum :
17.03.2020.
Izvor :
Sektor za finansijsku stabilnost
Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou
Datum :
18.12.2019.
Izvor :
Sektor za finansijsku stabilnost
Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou
Datum :
17.09.2019.
Izvor :
Sektor za finansijsku stabilnost