Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Izveštaj Trendovi u kreditnoj aktivnosti detaljno analizira najnovije trendove u kreditnoj aktivnosti radi što boljeg razumevanja situacije na domaćem kreditnom tržištu. U njemu se razmatra kretanje kreditne aktivnosti, cena zaduživanja privrede i stanovništva, kao i uslovi na kreditnom tržištu na osnovu faktora koji opredeljuju ponudu i tražnju za kreditima.
 
Najvećim delom izveštaj se oslanja na podatke monetarne statistike i statistike kamatnih stopa Narodne banke Srbije, kao i na rezultate ankete o kreditnoj aktivnosti koju sprovodi Narodna banka Srbije.

Sa izuzetkom prvog izveštaja, koji se odnosi na period januar–septembar 2015, ovaj izveštaj se objavljuje u tromesečnoj dinamici.

Poslednji izveštaj - I tromesečje 2024.