Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada

sb_m

Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada Narodna banka Srbije podnosi Narodnoj skupštini najkasnije do 30. juna naredne godine. Statutom Narodne banke Srbije utvrđeno je da taj izveštaj sadrži podatke o ostvarenju ciljeva i obavljanju funkcija Narodne banke Srbije, i to funkcija koje se odnose na monetarnu i deviznu politiku, upravljanje deviznim rezervama, mere i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, kontrolu banaka, kontrolu obavljanja delatnosti osiguranja, odnosno nadzora nad tom delatnošću, nadzor nad obavljanjem delatnosti društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, nadzor nad obavljanjem poslova lizinga, izdavanje novčanica i kovanog novca i upravljanje tokovima gotovine, kao i platni sistem.

Izveštaj takođe sadrži finansijske izveštaje o poslovanju Narodne banke Srbije u kojima su iskazani prihodi i rashodi po najvažnijim pozicijama, kao i imovina, obaveze i kapital, zatim podatke o institucionalnom okviru Narodne banke Srbije, o zakonodavno-pravnoj aktivnosti, o međunarodnoj saradnji, o zaštiti korisnika finansijskih usluga, o platnim karticama, o internoj reviziji i informacionoj tehnologiji, o unutrašnjoj organizaciji i kadrovskoj politici, o ljudskim resursima, o radu filijala i Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, kao i podatke o ostalim aktivnostima Narodne banke Srbije.

Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada