Informacije o sajtu

Internet prezentacija NBS dostupna je na srpskom jeziku - na ćirilici i latinici, kao i na engleskom jeziku.

Osnovnu sadržinu Internet prezentacije čine: saopštenja sa konferencija za štampu guvernera Narodne banke Srbije, kao i druge aktuelnosti iz Kabineta guvernera, odnosno iz rada Narodne banke Srbije; podaci i dokumenti koji se odnose na organizaciju i rad Narodne banke Srbije; podaci i dokumenti koji se odnose na zakonom utvrđene funkcije Narodne banke Srbije; tekstovi zakona, drugih propisa i opštih akata značajni za obavljanje funkcija i poslovanje Narodne banke Srbije; statistički podaci koje pripremaju stručne službe Narodne banke Srbije; publikacije Narodne banke Srbije. U zavisnosti od materije, objavljeni sadržaji se ažuriraju različitom vremenskom dinamikom i arhiviraju. Propisi koje donosi Narodna banka nalaze se na veb-sajtu sve dok su u primeni, a njihove izmene se ažuriraju odmah posle objavljivanja u ‘’Službenom glasniku RS‘’, odnosno stupanja na snagu.

Servisi

Link Servisi vodi do nekih od najtraženijih sadržaja sajta kao što su: Jedinstveni registar računa, Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati, Pretraživanje Registra menica i ovlašćenja, Upit u registar primljenih rešenja,  Veb servisi, Centar za razmenu podataka i Centar za menjače. Njime su, takođe, obuhvaćeni i šifarnici, kao i  Cene efektivnog stranog novca za banke i Važeća cena kartica za tahograf.

Pres

Link Pres s početne strane omogućava pristup arhivama saopštenja sa sednica Izvršnog odbora, konferencija za novinare, govorima i prezentacijama, intervjuima i člancima guvernera i drugih funkcionera Narodne banke.

Poddomeni

Kao poddomene Narodne banke Srbije, možete posetiti sledeće sajtove:

Veb-servisi

Veb-servisi su softverske komponente koje omogućavaju programsko povezivanje distribuiranih aplikacija (ili drugih softverskih komponenti) na osnovu standardizovanih formata komunikacije. Putem sistema veb-servisa, Narodna banka Srbije omogućava pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste u svojim informacionim sistemima. 

RSS

RSS je XML standard za objavljivanja sadržaja na Internetu koji omogućava njihovo lako integrisanje i brz pregled. Sajtovi koji sadrže RSS fidove omogućavaju prijem vesti ili izmena sadržaja u momentu njihovog objavljivanja i bez potrebe pristupanja veb-stranama na kojima su objavljene. Prijem sadržaja RSS fidova omogućavaju RSS čitači (tzv. rideri, tj. agregatori), koji proveravaju sve sajtove na koje se korisnik prijavio i prikazuju nove sadržaje.