Uslovi korišćenja

Korišćenjem bilo kog dela ovog sajta automatski prihvatate sledće uslove korišćenja:

Narodna banka Srbije (NBS) nastoji da ovim sajtom doprinese dostupnosti javnih podataka i informacija koje su u vezi sa funkcijama NBS i sa njenim poslovanjem. S tim u vezi, NBS nastoji da svi podaci i informacije koje sadrži ovaj sajt budu tačni, pouzdani i ažurni. Međutim, NBS neće snositi odgovornost za bilo koju eventualnu štetu koja nastane kao posledica korišćenja podataka i informacija sa ovog sajta.

Podaci i informacije koje sadrži ovaj sajt su:

  • opšte prirode i ne odnose se na posebne okolnosti, niti na bilo koje pojedinačno fizičko ili pravno lice,
  • ponekad upućuju na podatke i informacije sa drugih sajtova, na koje Narodna banke Srbije nema nikakvog uticaja i za koje ne snosi nikakvu odgovornost,
  • ne predstavljaju stručne niti pravne savete.

Iako su finansijski podaci i informacije koji su obajvljeni na ovom sajtu dobijeni iz pouzdanih izvora, NBS neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane kao direktna ili indirektna posledica odluke koja je doneta ili aktivnosti koja je preuzeta na osnovu tih podataka. 

NBS ne garantuje da su zakoni, drugi propisi i dokumenta koji su dostupni na ovom sajtu identični sa zvaničnim tekstovima objavljenim u „Službenom glasniku RS“, odnosno izvornim tekstovima tih dokumenata.

NBS nastoji da mogućnost nastanka tehničkih problema i smetnji u radu sajta svede na najmanju moguću meru, međutim NBS ne može garantovati da se ovakvi problemi i smetnje neće pojaviti, niti će snositi odgovornost za eventualnu štetu koja u vezi sa time može da nastane.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti koje ste nam dobrovoljno dali NBS prikuplja i koristi, odnosno obrađuje, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Narodnoj banci Srbije

© Copyright NBS

Fajlovi sa ovog sajta se mogu snimati, reprodukovati, distribuirati i koristiti u komercijalne svrhe samo uz prethodnu pismenu saglasnost NBS.

NBS dozvoljava postavljanje linkova na ovaj sajt – pod uslovom da ti linkovi vode direktno na www.nbs.rs i da se ne upotrebljavaju za bilo koji vid reklamiranja.

NBS ima autorska prava na kompletan sadržaj ovog sajta, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i druge materijale. NBS će ta prava štititi u skladu sa propisima kojima se uređuju autorska i srodna prava.

NBS upozorava da je zabranjena i nezakonita svaka neovlašćena promena podataka sa njenog sajta, njihovo brisanje ili uništenje, činjenje nedostupnim ili namerno izazvana šteta.