Statistički bilten

sb_m

Statistički bilten je mesečna publikacija Narodne banke Srbije, koja se sastoji od dve osnovne celine: grafičkog prikaza privrednih kretanja u Republici Srbiji, uz kratak komentar, i statističkog pregleda. Statistički pregled obuhvata monetarnu statistiku i spoljnoekonomski sektor, koji su izrađeni na osnovu podataka prikupljenih i obrađenih u Narodnoj banci Srbije, kao i realni i fiskalni sektor za čiju izradu su uglavnom korišćeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prvi broj Statističkog biltena je Oktobar 2003.

Arhiva

Kalendar objavljivanja
31. decembar 2019. Novembar 2019.
31. januar 2020. Decembar 2019.
28. februar 2020. Januar 2020.
31. mart 2020. Februar 2020.
30. april 2020. Mart 2020.
29. maj 2020. April 2020.
02. jul 2020. Maj 2020.
31. jul 2020. Jun 2020.
31. avgust 2020. Jul 2020.
30. septembar 2020. Avgust 2020.
30. oktobar 2020. Septembar 2020.
30. novembar 2020. Oktobar 2020.
31. decembar 2020. Novembar 2020.
29. januar 2021. Decembar 2020.