Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2014. godini

2014. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
16. januar 9,50 0
13. februar 8,00 0
6. mart 9,50 -50
17. april 9,50 -50
8. maj 9,00 -50
12. jun 8,50 -50
10. jul 8,50 0
7. avgust 8,50 -50
11. septembar 8,50 -50
16. oktobar 8,50 -50
13. novembar 8,00 0
11. decembar 8,00 0