Platni bilans

Arhiva

Platni bilans Republike Srbije po mesecima (BPM6)

Platni bilans Republike Srbije po mesecima, šira šema (BPM6)

Bilans usluga (BPM6)

Usluge, po zemljama (BPM6)

Strana direktna ulaganja, neto obaveze, po delatnostima (BPM6)

Strana direktna ulaganja, po zemljama (BPM6)

Turizam (BPM6)

Turizam, po zemljama (BPM6)