Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2017. godini

2017. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
12. januar 4,00 0
14. februar 4,00 0
14. mart 4,00 0
11. april 4,00 0
12. maj 4,00 0
8. jun 4,00 0
10. jul 4,00 0
10. avgust 4,00 0
7. septembar 3,75 -25
9. oktobar 3,50 -25
9. novembar 3,50 0
7. decembar 3,50 0