12.05.2022.

Referentna kamatna stopa

2,00%

Opširnije

12.05.2022.

Inflacija u aprilu 2022.

9,6%

Opširnije
Datum:
19.05.2022.
Izvor:
Direkcija za ljudske resurse i organizaciona pitanja
Datum:
19.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
19.05.2022.
Izvor:
Sektor za monetarne i devizne operacije
Datum:
18.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
18.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
18.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
18.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
18.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
18.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
17.05.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
09.06.2022.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
31.05.2022.
Izvor:
NBS
Arhiva vesti