Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима

Ради обезбеђивања веће упоредивости накнада за услуге повезане с платним рачуном између различитих пружалаца платних услуга и у складу с чланом 73ж Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/2014 и 44/2018), Народна банка Србије објављује упоредиве податке о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима, и то најмање за услуге наведене у листи репрезентативних услуга. 

Услуге с листе репрезентативних услуга представљају услуге које су најзначајније платне услуге у нашој земљи, тј. услуге које се најчешће користе у вези с платним рачуном и које кориснике платних услуга излажу највећем трошку. Узимајући у обзир наведене критеријуме, Народна банка Србије је прописала листу репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном за које корисници платних услуга плаћају накнаде, а које нуди најмање један пружалац платних услуга у Републици Србији. 


Листа репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном садржи изразе и дефиниције за те услуге и можете је погледати за корисника платних услуга – потрошача овде, док листу репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном за корисника платних услуга – предузетника и правно лице можете погледати овде.

У овом делу интернет презентације Народне банке Србије можете пронаћи упоредиве податке о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга за услуге повезане с платним рачунима, односно пакетима услуга које нуде. У прегледима се налазе подаци о накнадама за услуге наведене у листи репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном и подаци о накнадама за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун (као што је нпр. уплата готовог новца за редовне месечне рачуне за комуналне услуге на шалтеру пружаоца платних услуга).

  • Упоредиви подаци о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга за услуге наведене у листи репрезентативних услуга садрже списак услуга с листе репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном које одређени пружалац платних услуга има у својој понуди у оквиру одређених платних рачуна односно пакета услуга и податке о накнадама за сваку такву услугу у оквиру платног рачуна, односно пакета услуга. Подаци о накнадама за услуге наведене у листи репрезентативних услуга су приказани по платним рачунима за које су пружаоци платних услуга дужни да израде преглед услуга и накнада повезаних с платним рачуном у складу са одлуком којом се утврђују садржај и форма прегледа услуга и накнада повезаних с платним рачуном.
  • Упоредиви подаци о накнадама за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун садрже податке о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују кориснику за платну трансакцију која се извршава на основу услуге трансфера одобрења коју на шалтеру пружаоца платних услуга иницира платилац, ради уплате готовог новца у динарима на платни рачун примаоца плаћања који се води код истог или другог пружаоца платних услуга из Републике Србије (нпр. за плаћање редовних месечних рачуна за комуналне услуге на шалтеру пружаоца платних услуга).

У случају када услугу уплате на туђи платни рачун иницира предузетник односно правно лице – пружалац платних услуга, приказују се подаци о накнадама за услугу уплате готовог новца на платни рачун тог предузетника односно правног лица који се води код другог пружаоца платних услуга (нпр. уплата дневног пазара на платни рачун који се води код другог пружаоца платних услуга).

Корисницима скрећемо пажњу на то да је упоредни преглед накнада информативног карактера и да пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу, с обзиром на то да накнаде приказане у овом прегледу представљају накнаде за најзначајније услуге повезане с платним рачуном односно пакетом услуга које се наплаћују поред накнаде за вођење платног рачуна. Детаљније информације о свим накнадама које пружалац платних услуга наплаћује кориснику платних услуга доступне су код пружалаца платних услуга.

Народна банка Србије редовно ажурира податке о накнадама у упоредним прегледима након добијања нових односно промењених података од стране пружалаца платних услуга, који су одговорни за њихову тачност.