Кредити за мала и средња предузећа, предузетнике и локалну самоуправу

Фонд револвинг кредита - кредити за мала и средња предузећа и предузетнике


Сарадња са Европском инвестиционом банком