Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Узроци раста текуће инфлације
  • Осврт 2: Нето позиција привреде и становништва према банкама у Србији и према иностранству у условима пандемије и поређење с претходном кризом
  • Осврт 3: Економски опоравак и перспективе региона средње и југоисточне Европе
  • Осврт 4: Главни изазови за монетарне политике земаља у успону, укључујући Србију
  • Осврт 5: Улога банкарског сектора у финансирању привредног раста и потенцијалне импликације проблема с тужбама по основу банкарских накнада на финансијску и макроекономску стабилност

Архива извештаја о инфлацији: