Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације. 

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Шта нам говоре различити показатељи инфлације и дистрибуција раста потрошачких цена?
  • Осврт 2: Трендови у погледу прихода и потрошње домаћинстава у Србији на које указују резултати анкета о потрошњи домаћинстава
  • Осврт 3: Када се може очекивати почетак снижавања референтних каматних стопа водећих централних банака?
  • Осврт 4: Поузданост фјучерса у пројекцији кретања светске цене нафте
  • Осврт 5: Остварење макроекономских пројекција за 2023. у односу на пројекције Народне банке Србије од пре годину дана и поређење с пројекцијама других институција
  • Осврт 6: Алтернативни сценарији пројекције

Архива извештаја о инфлацији: