Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Поређење макроекономских позиција Србије уочи претходне светске економске кризе и кризе изазване пандемијом вируса корона
  • Осврт 2: Микропредузећа, мала и средња предузећа – реализација кредита из гарантне шеме и услови финансирања
  • Осврт 3: Очекивана и остварена макроекономска кретања у Т2
  • Осврт 4: Утицај пандемије на инфлацију

Архива извештаја о инфлацији: