Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Колико је јак канал каматне стопе у Србији?
  • Осврт 2: Утицај пандемије вируса корона на кретања у светској ауто-индустрији и импликације на Србију
  • Осврт 3: Структура и динамика трошкова домаће привреде у периоду 2014–2019.
  • Осврт 4: Ревизије монетарних стратегија ФЕД-а и ЕЦБ-а
  • Осврт 5: Пројекцијa раста домаћег БДП-а Народне банке Србије, њена ревизија током године и поређење с пројекцијама међународних финансијских институција

Архива извештаја о инфлацији: