Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Праћење инфлације у Народној банци Србије у реалном времену путем цена са интернета
  • Осврт 2: Оцена платнобилансних кретања у првом полугодишту 2023. године у Србији и фактора који су довели до побољшања екстерне позиције
  • Осврт 3: Анализа пословних и финансијских перформанси привреде Србије у периоду 2019–2022.
  • Осврт 4: Фактори и трендови базне инфлације на глобалном нивоу
  • Осврт 5: Алтернативни сценарио пројекције – спорији глобални привредни раст од очекиваног

Архива извештаја о инфлацији: