Извештај о инфлацији

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

 

Наслови осврта у последњем издању:

  • Осврт 1: Поређење високог раста светских цена хране и нафте у 2021. години с растом у претходним периодима
  • Осврт 2: Утицај пандемије на биланс штедње и инвестиција
  • Осврт 3: Перформансе прерађивачке индустрије у условима застоја у глобалним ланцима снабдевања
  • Осврт 4: Макроекономски ефекти светске енергетске кризе на Србију
  • Осврт 5: Типови ценовних шокова и њихов ефекат на међугодишњу инфлацију

Архива извештаја о инфлацији:

Фебруар 2022.