Седнице Извршног одбора и промене референтне каматне стопе

О евентуалним изменама датума одржавања седница, наведених према Оквирном календару одржавања седница Извршног одбора Народне банке Србије за 2020. годину, јавност ће бити правовремено обавештена.

Оквирни календар одржавања седница Извршног одбора Народне банке Србије за 2020. годину
2020. Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
9. јануар 2,25 0
13. фебруар 2,25 0
12. март 1,75 -50
9. април 1,50 -25
7. мај 1,50 0
11. јун 1,25 -25
9. јул 1,25 0
13. август 1,25 0
10. септембар 1,25 0
8. октобар 1,25 0
12. новембар    
10. децембар    

 

Саопштења Извршног одбора

 
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
08.10.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
10.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
13.08.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
09.07.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа смањена на 1,25%
Датум :
11.06.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа смањена на 1,25%
Датум :
11.06.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
07.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа смањена на 1,5%
Датум :
09.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Народна банка Србије смањила референтну каматну стопу за 0,50 процентних поена, на 1,75%
Датум :
11.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
13.02.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
09.01.2020.
Извор :
Кабинет гувернера