COVID-19 – одговор Народне банке Србије

Саопштења

Датум :
13.11.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
09.10.2020.
Извор :
Центар за посебну контролу - AML
Датум :
18.08.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
27.07.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
20.07.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
17.07.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
25.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
20.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
07.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
04.05.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум :
02.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
15.04.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум :
13.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
10.04.2020.
Извор :
Сектор за платни систем
Датум :
09.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
09.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привременог поступања банака у раду са овлашћеним мењачима за време трајања ванредног стања
Датум :
06.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
31.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената
Датум :
31.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
29.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера

Светско финансијско тржиште

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
19.11.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
13.11.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
05.11.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
28.10.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
22.10.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције