COVID-19 – одговор Народне банке Србије

Саопштења

Трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала током кризе изазване пандемијом вируса корона
Датум :
09.10.2020.
Извор :
Центар за посебну контролу - AML
Нови сет мера Народне банке Србије – грађанима олакшан приступ финансирању
Датум :
18.08.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Народна банка Србије омогућила додатни застој у отплати обавеза дужника – нови мораторијум
Датум :
27.07.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Још повољнији услови за кредите у оквиру гарантне шеме – додатна мера Народне банке Србије за бржи опоравак привреде од кризе и додатни импулс привредном расту
Датум :
20.07.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
ЕЦБ и НБС успоставиле репо линију за обезбеђивање ликвидности у еврима
Датум :
17.07.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Статус уговора о осигурању повезаних са уговорима о кредиту односно лизингу, а поводом одлука Народне банке Србије о увођењу мораторијума на уговоре о кредиту, односно уговоре о лизингу
Датум :
25.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Народна банка Србије донела инструкцију о начину исплате једнократне новчане помоћи с посебних наменских рачуна
Датум :
20.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Датум :
07.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Препоруке члановима добровољних пензијских фондова
Датум :
04.05.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Агенција Standard and Poor’s задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+, упркос глобалној кризи изазваној пандемијом вируса COVID-19
Датум :
02.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Препоруке учесницима на тржишту осигурања
Датум :
15.04.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Још повољније обезбеђење ликвидности банкарском сектору – Народна банка Србије смањује динарску каматну стопу у девизним своп аукцијама
Датум :
13.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Осам банака укинуло поједине накнаде везане за коришћење ПОС терминала у трговинама
Датум :
10.04.2020.
Извор :
Сектор за платни систем
Референтна каматна стопа смањена на 1,5%
Датум :
09.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Банке ће поново контактирати кориснике који су се определили за исплату пензије на кућну адресу
Датум :
09.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привременог поступања банака у раду са овлашћеним мењачима за време трајања ванредног стања
Датум :
06.04.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Своп аукције девиза и аукција репо куповине хартија од вредности – Народна банка Србије банкама обезбедила додатну динарску и девизну ликвидност
Датум :
31.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената
Датум :
31.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
„Банке да схвате без грађана и привреде не постоје”
Датум :
29.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+ уз стабилне изгледе за његово даље повећање, упркос новонасталој кризи изазваној пандемијом вируса COVID-19
Датум :
27.03.2020.
Извор :
Кабинет гувернера

Светско финансијско тржиште

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
15.10.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
08.10.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
02.10.2020.
Извор :
Сектор за монетарне и девизне операције
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
24.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
Датум :
17.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера