Статистички билтен

sb_m

Статистички билтен је месечна публикација Народне банке Србије, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији, уз кратак коментар, и статистичког прегледа. Статистички преглед обухвата монетарну статистику и спољноекономски сектор, који су израђени на основу података прикупљених и обрађених у Народној банци Србије, као и реални и фискални сектор за чију израду су углавном коришћени подаци Републичког завода за статистику. Први број Статистичког билтена је Октобар 2003.

Архива

Календар објављивања
29. децембар 2023. Новембар 2023.
31. јануар 2024. Децембар 2023.
29. фебруар 2024. Јануар 2024.
29. март 2024. Фебруар 2024.
30. април 2024. Март 2024.
31. мај 2024. Април 2024.
28. јун 2024. Мај 2024.
31. јул 2024. Јун 2024.
30. август 2024. Јул 2024.
30. септембар 2024. Август 2024.
31. октобар 2024. Септембар 2024.
29. новембар 2024. Октобар 2024.
31. децембар 2024. Новембар 2024.
31. јануар 2025. Децембар 2024.