Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2019. години

2019. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
10. јануар 3,00 0
7. фебруар 3,00 0
7. март 3,00 0
9. април 3,00 0
9. мај 3,00 0
6. јун 3,00 0
11. јул 2,75 -25
8. август 2,50 -25
12. септембар 2,50 0
10. октобар 2,50 0
7. новембар 2,25 -25
12. децембар 2,25 0