Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2014. години

2014. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
16. јануар 9,50 0
13. фебруар 8,00 0
6. март 9,50 -50
17. април 9,50 -50
8. мај 9,00 -50
12. јун 8,50 -50
10. јул 8,50 0
7. август 8,50 -50
11. септембар 8,50 -50
16. октобар 8,50 -50
13. новембар 8,00 0
11. децембар 8,00 0