Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2011. години

2011. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
19. јануар 12,00 +50
9. фебруар 12,00 0
8. март 12,25 +25
12. април 12,50 +25
10. мај 12,50 0
7. јун 12,00 -50
12. јул 11,75 -25
9. август 11,75 0
6. септембар 11,25 -50
9. октобар 10,75 -50
8. новембар 10,00 -75
14. децембар 9,75 -25