Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2015. godini

2015. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
15. januar 8,00 0
12. februar 8,00 0
12. mart 7,50 -50
9. april 7,00 -50
11. maj 6,50 -50
11. jun 6,00 -50
9. jul 6,00 0
13. avgust 5,50 -50
10. septembar 5,00 -50
14. oktobar 4,50 -50
12. novembar 4,50 0
10. decembar 4,50 0