Архив

Народна банка Србије поседује архивску грађу од изузетног културно-историјског значаја у континуитету од оснивања Привилеговане народне банке Краљевине Србије, 1884. године, до данашњих дана. Та документација сведок је не само историје Народне банке, као, несумњиво, изузетно важне државне установе, већ и саме државе, њеног развоја, европеизације и модернизацијских процеса кроз које је пролазила. Историја Народне банке испуњена је економско-финансијским радом, који је утицао и на који су утицале друштвено-политичке промене, али и различита ширина деловања (Краљевина Србија, Краљевина Југославија, период немачке окупације, СФРЈ, СРЈ, СЦГ, Република Србија), чиме се она укључује у ред историјски најзанимљивијих емисионих и централних банака Европе.

 

Дигитални архив

Ради заштите и коришћења документарног и другог изворног материјала Народне банке Србије, Архив Народне банке Србије започео је просец његове дигитализације. Први такав пројекат било је дигитализовање Српских новина за период 1883-1919.

Дигитални архив Народне банке Србије јесте отворена збирка дигитализоване културне баштине која се периодично допуњује. У овом тренутку та збирка садржи серију Српских новина, објављених у периоду 1834-1919. година и серију Годишњих извештаја Привилеговане народне банке Краљевине Србије за године 1884-1920.

Око 16.800 бројева Српских новина, снимљених на скоро 80.000 слика, претраживо је по години, месецу и датуму излажења, а Годишњи извештаји, изворно штампани у 31 књизи, претраживи су по години на коју се извештај односи.