Календар објављивања статистичких података

Методологија
Периодика1 М
Референтни период2 М-1
Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 
Подаци за месец Датум објављивања података
Октобар  ̶  децембар 2018 27. март 2019. 
Јануар   ̶   март 2019. 27. мај 2019. 
Април   ̶   јун 2019. 26. август 2019.
Јул   ̶   септембар 2019. 25. новембар 2019. 
Октобар   ̶   децембар 2019. 27. март 2020. 

Табела – Каматне стопе Народне банке Србије

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 24. јануар 2019.
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 22. март 2019.
Март 2019. 24. мај 2019.
Април  2019. 24. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 24. јул 2019. 
Јул 2019. 23. август 2019. 
Август 2019. 24. септембар 2019.
Септембар 2019. 24. октобар 2019.
Октобар 2019. 22. новембар 2019. 
Новембар 2019. 24. децембар 2019. 
Децембар 2019. 24. јануар 2020. 

 Активне и пасивне каматне стопе Народне банке Србије

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 8. јануар 2019. 
Јануар  2019. 8. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 8. март 2019.
Март 2019. 8. април 2019.
Април  2019. 8. мај 2019. 
Мај 7. јун 2019.
Јун 2019. 8. јул 2019. 
Јул 2019. 8. август 2019. 
Август 2019. 6. септембар 2019.
Септембар 2019. 8. октобар 2019.
Октобар 2019. 8. новембар 2019. 
Новембар 2019. 6. децембар 2019. 
Децембар 2019. 8. јануар 2020. 

Просечна пондерисана стопа на репо аукцијама Народне банке Србије

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 

Табеле од 1.3.2 до 1.3.9. и од 1. до 7.    

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 

 Каматне стопе на хартије од вредности

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 
Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 
Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 
Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 
Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019. 
Јануар  2019. 22. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 06. мај 2019.
Април  2019. 27. мај 2019. 
Мај 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019. 
Јул 2019. 21. август 2019. 
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019. 
Новембар 2019. 23. децембар 2019. 
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 

 

Статистичке
области
Календар објављивања података у 2024.
јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец
Монетарна статистика
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Статистика осталих финансијских посредника
(T-1)

25.

/

25.

/

27.

/

/

26.

/

/

25.

/

Каматне стопе и курс динара
(M-1)
Каматне стопе НБС

24.

23.

22.

24.

24.

24.

24.

23.

42.

24.

22.

24.

Активне и пасивне каматне стопе НБС

8.

8.

8.

8.

8.

7.

8.

8.

6.

8.

8.

6.

Просечна пондерисана стопа на репо аукцијама НБС

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

Каматне стопе банака на кредите и депозите за становништво и нефинансијски сектор

29.

28.

26.

26.

29.

26.

26.

27.

26.

25.

27.

27.

Каматне стопе на хартије од вредности

25.

26.

25.

25.

24.

25.

26.

25.

25.

25.

25.

25.

Курсеви динара према страним валутама - крај и просек периода

3.

1.

1.

1.

7.

3.

1.

1.

2.

1.

1.

2.

Статистика економских односа са иностранством
Платни биланс
(M-2)

18.

14.

20.

18.

15.

19.

18.

14.

19.

17.

13.

18.

Биланс услуга и туризам
(M-2)

25.

21.

27.

25.

22.

26.

25.

21.

26.

24.

20.

25.

Стране директне инвестиције
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Међународна инвестициона позиција
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Спољни дуг
(T-1)

/

/

29.

/

/

28.

/

/

30.

/

/

30.

Извештај званичних девизних резерви и девизне ликвидности
(M-1)

31.

29.

29.

30.

31.

28.

31.

30.

30.

31.

29.

30.

Девизне резерве
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Обавезе банака према иностранству
(M-1)

25.

26.

22.

23.

27.

24.

23.

22.

24.

22.

25.

24.

Девизно тржиште
(M-1)

25.

26.

25.

25.

24.

25.

25.

26.

25.

25.

25.

24.

Напомена:
М-1 и М-2 се односе на месечне податке који се објављују за претходни месец, односно за претходна два месеца.
T-1 се односи тромесечне податке који су објаљују за претходно тромесечје.