Sporazumi o saradnji

Institucija Datum potpisivanja Oblast
    Banke Osiguranje DPF Finansijski lizing Platne institucije i institucije elektroonskog novca Restrukturiranje banaka
Kipar
Central Bank of Cyprus 12.12.2001.  
Central Bank of Cyprus 27.11.2006.  
Grčka
Bank of Greece 27.12.2002.  
Agencija za nadzor osiguranja Republike Makedonije 26.10.2015.  
Crna Gora
Centralna banka Crne Gore 22.04.2003  
Slovenija
Banka Slovenije 02.06.2004.  
Agencija za zavarovalni nadzor Slovenije 26.10.2011.  
Agencija za zavarovalni nadzor Slovenije 24.01.2020.  
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Centralna banka Bosne i Hercegovine Agencija za bankarstvo Republike Srpske Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 23.07.2004.    
Italija
Banca d’ Italia 02.02.2007.  
Institucija za nadzor osiguranja Republike Italije 13.12.2016.  
Republika Makedonija
Narodna banka Republike Makedonije 28.05.2008.  
Mađarska
Hungarian Financial Supervisory Authority 10.01.2008.        
Rusija
Centralna banka Rusije 19.06.2008.  
Belgija
Komisija za bankarstvo, finansije i osiguranje (CBFA) 04.08.2008.      
Austrija
Federal Ministry of Finance and Financial Market Authority juni 2009  
Nemačka
Bundesanstalt Fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 22.07.2011.  
Francuska
Autorité de Contrôle Prudentiel (ASR) 11.02.2013.  
Turska
Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey 09.06.2015.      
Češka
Češka narodna banka
Evropska Unija
European Central Bank 13.12.2018.  
Jedinstveni odbor za restrukturiranje (Single Resolution Board) 25. 07. 2018.    
Abu Dabi
The Abu Dhabi Global Market (ADGM) Financial Services Regulatory Authority (FSRA) 28.02.2017.          
Multilateralni sporazum
Bank of Albania, Bank of Greece, Narodna banka Republike Makedonije, National Bank of Romania, Bulgarian National Bank, Narodna banka Srbije, Central bank of Cyprus 06.07.2007.  
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Bank of Albania, Bank of Greece, Narodna banka Republike Makedonije, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, National Bank of Romania, Bulgarian National Bank, Narodna banka Srbije, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Centralna banka Crne Gore, Central Bank of Cyprus 08.02.2008.  
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Makedonija, Crne Gora, Srbija, Albanija i Evropsko telo za bankarstvo (EVA) 27. 10. 2015.  

 

Sporazumi o saradnji državnih institucija

Institucija Datum potpisivanja Oblast supervizije
  Banke Osiguranje DPF Finansijski lizing
Udruženje banaka Srbije (Kreditni biro) 06.02.2006.    
Poreska uprava Ministarstva finansija 27.12.2006.        
Komisija za hartije od vrednosti 27.12.2006.        
Beogradska berza 25.09.2007.        
Komisija za zaštitu konkurencije 31.01.2008.        
Uprava za sprečavanje pranja novca 03.06.2009.        
Agencija za osiguranje depozita 06.11.2019.