Осигурање

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.

Новости и саопштења

Датум:
12.06.2024.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
06.06.2024.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
03.06.2024.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
29.05.2024.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
13.05.2024.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања