Ministarski dijalog

ministarski dijalog

Važan aspekt evropskih integracija predstavlja i tzv. ekonomski i finansijski dijalog, u okviru koga se diskutuje o koordinaciji ekonomske politike RS sa EU na osnovu dokumenta Program ekonomskih reformi.

Osim što daje znatan doprinos u pripremi navedenog dokumenta, NBS redovno učestvuje na godišnjim sastancima predstavnika zemalja članica EU, Evropske komisije i Evropske centralne banke sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana i Turske, kao i njihovih centralnih banaka, u okviru Saveta za ekonomska i finansijska pitanja EU (ECOFIN).