Министарски дијалог

ministarski dijalog

Важан аспект европских интеграција представља и тзв. економски и финансијски дијалог, у оквиру кога се дискутује о координацији економске политике РС са ЕУ на основу документа Програм економских реформи.

Осим што даје знатан допринос у припреми наведеног документа, НБС редовно учествује на годишњим састанцима представника земаља чланица ЕУ, Европске комисије и Европске централне банке са представницима земаља Западног Балкана и Турске, као и њихових централних банака, у оквиру Савета за економска и финансијска питања ЕУ (ЕCOFIN).