Tenderi/Tenders

Javne nabavke / Public Procurement

POZIVI I KONKURSNA DOKUMENTACIJA / INVITATIONS AND DOCUMENTATION


ODLUKE I OBAVEŠTENjA / DECISIONS AND NOTIFICATIONST


Javne nabavke male vrednosti / Low-Value Public Procurement

POZIVI I KONKURSNA DOKUMENTACIJA / INVITATIONS AND DOCUMENTATION


ODLUKE I OBAVEŠTENjA / DECISIONS AND NOTIFICATIONST


Ostalo

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENjUJE / PROCUREMENTS EXEMPT FROM THE PUBLIC PROCUREMENT LAW


NABAVKE ČIJA JE UKUPNA PROCENjENA VREDNOST NA GODIŠNjEM NIVOU NIŽA OD 1.000.000,00 DINARA / PROCUREMENT WHOSE TOTAL ESTIMATED VALUE AT ANNUAL LEVEL IS BELOW 1.000.000,00 DINARS


OSTALO / OTHER